REKLAMASJONSRETT - DU HAR RETT TIL Å REKLAMERE

Før du melder feil ved produktet til oss, være snill å undersøke om feilen skyldes forhold på din side (slitasje, spesielt hard bruk, uhell eller annet).

Dersom du kan godtgjøre at varen hadde en mangel da det ble levert til deg, må du melde dette til oss så raskt som mulig, slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelpe problemet. Du mister retten din til å gjøre en mangel gjeldende dersom du ikke gir oss melding innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Send en mail til oss hvor du melder reklamasjon: support@underverker.no
Legg gjerne ved bilder av skaden, slik at vi kan ordne reklamasjonen raskest mulig.

DU HAR RETT TIL AV HJELP
Underverker.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved varen vi har levert  iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen= mister du retten til å reklamere.