BH Kalkulator

USIKKER PÅ DIN STØRRELSE?

MÅL UNDER BYSTEN Legg målebåndet flatt under bysten og stram godt. Pass på at målebåndet ligger rett over ryggen.
cm
MÅL OVER BYSTEN Legg målebåndet flatt og litt løst der hvor bysten er størst.
cm